Textos d’opinió i assajos

Obrim aquest espai per tal d’anar publicant textos d’opinió individuals i que poden ser o no representatius pel que fa al posicionament de l’assemblea com a col·lectiu. Anirem publicant tot allò que ens vagi arribant i creguem interessant publicar.

Textos d’opinió i assajos